Sposób na zakwasy

Każdy je zna. Dotkliwy ból jeden dzień po, czasem dwa dni po dużym wysiłku (i te dwa dni po są dużo gorsze 😛 ). Nie pomoże na to APAP, nie pomoże na to aspiryna, ibuprom, słowem: żaden lek.

Czy jesteśmy skazani na ból, dopóki on sam nie przejdzie?

Oczywiście, że nie. Są pewne sposoby, wśród nich kąpiel kontrastowa (na przemian gorąca i zimna woda polewa obolałe miejsce), lekki trening delikatnie obciążający te same grupy mięśniowe.

Jest jeszcze jeden sposób, który wymaga minimum wysiłku, a w dodatku relaksuje:

Rozciąganie.

Rozciaganie mięśni najbardziej jest skuteczne, kiedy stosowane jest w trakcie wysiłku, lub bezpośrednio po nim, a jeszcze lepiej w trakcie I po nim. Przykładowo: przekopujemy ogródek, w tej pracy intensywnie pracuje grzbiet i tylna część ud. Prostym i skutecznym ruchem rozciągającym jest po prostu głęboki skłon z prostymi kolanami.

W praktyce więc przekopujemy jeden rządek w ogródku, a  następnie na przykład przez pół minuty, minutę się rozciągamy w skłonie i następny rządek. A już po wszystkim dodajemy pieć – dziesięć dodatkowych minut rozciągania.

Kiedy zakwasy wystąpią.

Wtedy rozciąganie też pomoże, ale trzeba na nie poświęcić DUŻO więcej czasu. To znaczy, że około godzinna sesja powinna być w sam raz. Zaczynamy wtedy od bardzo delikatnego rozciągnięcia, dopiero po paru minutach, gdy nieprzyjemne uczucie ustanie, powiększamy LEKKO rozciągnięcie. I znowu czekamy, aż dyskomfort przejdzie. I tak do skutku. Bezpośrednio po zabiegu możemy odczuwać jeszcze większe dolegliwości, warto wtedy zastosować kąpiel kontrastową, lub po prostu zimną, a nawet lodowato zimną. Wiem, nie jest to przyjemne, najpierw pokonywanie kolejnych barier bólu, a potem wymrażanie się w kąpieli.

Za to efektem będzie dużo szybsze nadejście ulgi.

Advertisements

Instruktaże z BHP a ryzyko

Właściwie każdy zarabiający człowiek powinien mieć na uwadze, że wypadki się zdarzają. Bez znaczenia jest czy ta praca opiera się na redagowaniu niusów w gazetach czy budowaniu mostów. Ryzyko zrobienia sobie szkody istnieje w każdej sytuacji oraz częstokroć o tym prawidle zapominamy.

Zobacz też podobne informacje: Szkolenia ogólne BHP dla stanowisk robotniczych Opole

Bardzo dużo spółek zapomina, że kursy BHP winny być organizowane co najmniej raz na kilka lat w takim celu, by pracownicy znali ryzyko i potrafili je oszacować. Ocena ryzyka na stanowisku to nie tylko decydowanie się na pracę w trudnych okolicznościach, ale także znajomość ryzyka i w razie potrzeby minimalizowanie go.

Instruktaże z BHP a ryzyko

Wypadki przy pracy zdarzają się zazwyczaj i w praktyce dzień w dzień możemy o tym przeczytać w Internecie czy zobaczyć w telewizji. Niestety, większość tych zdarzeń nie miałaby miejsca, jeżeli jednostki mające w nich udział wiedziały chociaż czym są podstawy Bezpieczeństwa i higieny pracy. W zdecydowanej większości przypadków tyczy to ludzi pracujących w ogromnych maszynach rolniczych oraz na słupach energetycznych. Szkolenia nie trwają długo , a przecież przez nie groźba sprawienia sobie szkody zasadniczo spada, a przecież o taki efekt chodzi aby być bezpiecznym.Zatem warto pokusić się o nieco uwagi na szkoleniu z bezpiecznej pracy.Nie powstrzymujmy się zaledwie do biernego udziału w szkoleniu.

Sprawozdania do GUS

Każda nawet mała firma co roku musi wysyłać do GUS przeróżne rodzaje sprawozdań. Przykładowo mowa o czymś takim, jak druki PL1, badanie o warunkach zatrudnienia Z 10, oraz różne druki innego typu, w szczególności związane z takimi zakresami danych:

  1. Warunkami w pracy
  2. Trendami zatrudnienia
  3. Trendami gospodarczymi
  4. Trendami inwestycyjnymi

GUS bada również kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, tematy łączące się z z wypłatami i w ogólności wszystkim, co występuje na linii pracodawca – podwładny.

Opole przoduje

Istotną pozycję w badaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, lub też prognozowania dalszych kierunków są wypadki przy pracy. Opole w tej materii ma się czym pochwalić – wg danych Urzędu Statystycznego jest tutaj szczególnie mało wypadków w zakładach pracy. To nic zaskakującego, bo Opolskie jest najmniejszym z województw w kraju, na dodatek nie jest mocno uprzemysłowione. To w zasadzie racja, ale nie w odniesieniu do danych Gusu, bo te wyliczane są dzieląc na 1000 zatrudnionych.

Wypadkowość w opolskiem – co może być jej przyczyną?

Primo na pewno są to widoczne działania OIP Opole, między innymi:

Działania zapobiegawcze, Spotkania dla pracodawców, Skuteczne kontrole kończące się zaleceniami.

Ten ostatni podpunkt na uprzedniej liście nie jest miły, ale zarazem można zauważyć, że każda kontrola z Inspekcji Pracy Opole daje w jakiś tam pośredni sposób skutek – bezpieczniejszej pracy i zatrudnienia.

Kolejna sprawa, to świadomość pracodawców – dzięki dostępowi do sieci dowiadują się, jakie mają obowiązki w zakresie BHP i Prawa Pracy, dzięki różnym i nierzadko darmowym webowym aplikacjom mogą także wiele sobie sami zdziałać z zakresu BHP i Prawa Pracy. Wychodzi na to, że nie potrzeba już tak dużo wysiłku i nakładów, by zdobyć wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Trzecia przyczyna niskiej liczby wypadków, to pracownicy. W Opolskiem jest znaczna fala wyjazdów do innych krajów UE w poszukiwaniu lepszej pracy. Jednocześnie ludzie po powrocie do Polski sami nie godzą się na pracę w firmach nie spełniających wymogów bezpiecznej pracy i nie tak łatwo godzą się na zarobek uzyskiwany w niekorzystnych warunkach.

Pomnażanie pieniędzy w marcu 2015

Rynek długu

Jak często bywa jednym z istotniejszych czynników mających wpływ na sytuację na rynku długu jest polityka. Istotne są trzy organizacje. Pierwsza z nich, Rada Polityki Pieniężnej, ścięła niedawno główną stopę o 50 pkt. i jednakowoż powiedziała, że więcej nie zrobi. Właściwie dla obligacji skarbowych rokująca jest sytuacja, kiedy stopy procentowe mają wejść w tendencję spadkową. Rynek uprzednio uwzględniał marcową obniżkę, w tej chwili najistotniejsze wydaje się, że nie powinno być już kolejnych.

Rynek akcji

Luty przyniósł zyski dla inwestorów funduszy inwestujących pieniądze na GPW. Indeks wszystkich przedsiębiorstw podrożał wtedy o dwa procent z okładem. Wzrosty napędzały średnie i mniejsze podmioty, jako że indeks WIG 20 wzrósł jedynie 1%, podczas gdy indeks tych mniejszych sWIG80 niemalże o sześć procent. Czyli: nastąpiło odwrócenie tendencji z ubiegłego roku, kiedy to względnie korzystniejszą inwestycją były największe spółki. Perspektywy dla światowych rynków akcji zdają się być lepsze w 2015 roku. Obecny rok przyniesie najprawdopodobniej lekkie przyspieszenie tempa wzrostu światowej gospodarki (wg prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Zarazem w przeważającej części obszarów gospodarczych (w tym w Polsce) rozsądnie jest spodziewać się wzrostu zagregowanych zysków o których donoszą podmioty.

Wyceny nie są z tych historycznie niskich, ale wg naszej oceny nie są tak duże by się ich istotnie obawiać w realiach niskich kosztów pieniądza. Równocześnie historycznie wyśrubowane ceny papierów dłużnych w wiodących gospodarczo regionach i wiążące się z tym nikłe szanse na zarobek w segmencie dłużnym mogą odegrać istotną rolę we wzroście zainteresowania akcjami.

W skali rodzimego podwórka sądzimy, że wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna mniejszych przedsiębiorstw nad „grubasami”. W tym pierwszym segmencie łatwiej o poprawę zysków, a wyceny w wielu przypadkach mogą być niezłe. Ceną za większy potencjał wzrostowy jest tradycyjnie w tym przypadku większe ryzyko, powodowane większą podatnością na wahania nastrojów i kierunku w którym podąża kapitał (więcej o tym – źródło).

Sytuacja w Ekonomii

Pierwszy i drugi miesiąc 2015 nie przyniósł nic, co zmieniłyby naszą prognozę możliwości ekonomicznych dla Polski. Dalej konsekwentnie sądzimy, że na początku 2015 roku przekrojowo atmosfera inwestycyjna nie budzi niepokoju, przy możliwości jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w kolejnych kwartałach. Zgodnie z danymi z IV kw. ubiegłego roku, polska gospodarka rozrosła się o 3,1% r/r dzięki takim czynnikom jak konsumpcja wewnętrzna (urósł wówczas on o 3,1% r/r) oraz inwestycje, jakich dokonywały firmy (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę ożywienia był handel zagraniczny (-1,5%). W dalszej części roku 2015 można się spodziewać co najmniej utrzymania tempa wzrostu handlu wewnętrznego lub nawet umiarkowanego przyspieszenia. Większa skala poprawy powinna pojawić się w obszarze inwestycji, przede wszystkim dzięki wzrostowi liczby realizowanych projektów infrastrukturalnych w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020.

Również w zakresie wymiany z zagranicą da się oczekiwać konkretnej poprawy za sprawą coraz bardziej prawdopodobnego ocieplenia atmosfery gospodarczej w Unii (przy czym raczej saldo handlu ze wschodnimi sąsiadami nie ulegnie poprawie po wyraźnym osłabieniu w 2014 roku). Polityka pieniężna w ostatnim czasie: Dzięki utrzymującej się ujemnej inflacji (inflacja za styczeń 2015 roku -1,3%), oraz w związku z decyzjami licznych europejskich banków centralnych żądających obniżenia kosztu pieniądza, Rada Polityki Pieniężnej z początkiem marca zmniejszyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Przy okazji Rada oznajmiła, że była to decyzja kończąca niemal 3- letni cykl obniżek.

Spełnienie tej deklaracji RPP wydaje się pewna, więc nie obawiamy się dalszych zmian kosztu kredytu co najmniej do końca roku.

Ekonomia w Strzelcach Opolskich.

Ilość mieszkańców w Strzelcach Opolskich to ponad 18 tys. ludności.Zdawało by się, że nie jest to tak duże miasto, ale ekonomia na obszarze Strzeleckim jest bardzo dobrze rozwinięta. Na powierzchni byłego zakładu maszyn gospodarczych stanął Obszar Ekonomiczny w Strzelcach.

W Strzelcach Opolskich można dostrzec wiele zakładów produkcyjnych, przykładowo zakłady produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, produkcja konstrukcji stalowych, transport towarowy i pasażerski, producenci mebli, konstrukcji metalowych i inne zakłady.

Powstała także sieci marketów handlowych.

W Strzelacach Opolskich występuje wysoko rozwinięta budowla: kanalizacyjna, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz wysypisko odpadów komunalnych .Strzelce Opolskie cieszą się atrakcyjnymi szlakami turystycznymi, powstały szlaki rowerowe, wymienić można także ciekawą historię Strzelec, zabytki oraz parki krajobrazowe.

Na obszarze Strzelec Opolskich istnieje wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, jest: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Krajobraz Bory Stobrawsko – Turawskie pod ochroną, oraz park Ligota Dolna o wszelakiej roślinności.Najobszerniejszym parkiem zabytkowym w gminie Strzelce Opolskie jest Park Miejski.

Fala komentarzy na WP.com

Zauważyliście tę falę komentarzy na worpdress?

Jak ktoś nie wie, to nie ludzie komentują – nie nie, nie ma masowego najazdu ludzi anglojęzycznych na strony na platformie. Jest tylko masowe dodawanie komentarzy na stronach, żeby zdobyć linka.

Dla mnie?

Dla mnie to sposób na urozmaicenie treści, jak ktoś umie czytać po angielsku, to czasem te komentarze są dość ciekawe, mimo, iż dodaje je bot. Tak więc dla mnie jest to jakiś tam sposób na urozmaicenie treści, może komuś się taki botokoment spodoba 🙂

Co trzeba zrobić?

Ano z komenta trzeba tylko usunąć parametr “URL” i zostaje sama treść bez linka. Oczywiście wszelkie strony dla dorosłych od razu warto oznaczyć jako spam, bo w przeciwnym wypadku może spotkać Cię kara ze strony wyszukiwarki za prezentowanie tego typu treści.

Dodatkowe tipy:

  • Nie moderuj od razu komentarzy. Bot sprawdza nawet po kilku dniach, czy komentarz został opublikowany, po to, by potem wygenerować raport z miejscami, do których komentarze “weszły” i uzyskano linka. Ręcznie nikt tego nie sprawdza, bo taki automat dodaje najmniej 1000 komentarzy na różne blogi (górnej granicy nie ma). Jak przez kilka dni komentarz się nie pojawi, jest mniejsza szansa na kolejne komentarze robione przez maszynkę.
  • Wycinaj te urle – sam czasem zajmuję się SEO pewnej hobbystycznej strony, więc wiem doskonale, że jak ktoś linkuje “blastami” (tak się to masowe komentowanie nazywa), to nie daje do linkowania swoich najlepszych stron, tylko różne spamy, fejsbuki, portale społecznościowe nie zawsze o przyzwoitej treści. Linki wychodzące z twojej strony do stron o różnej podejrzanej tematyce sprawią, że szybko stracisz ruch z Google.
  • Jak w komentarzu GDZIEKOLWIEK pojawi się hasło dotyczące wszelkiej maści rozrywek dla dorosłych (czytaj od tyłu: XES, REKOP, DRAZAH, EZCALAPOD), od razu oznaczaj jako spam i usuwaj. Nie warto się bawić w modyfikowanie treści